Onderhoud

De eigenaren van de flats zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE regelt een aantal gemeenschappelijke zaken, waarvoor onder meer servicekosten worden betaald. Daarnaast is er natuurlijk ook het nodige dat de eigenaar van een flat voor eigen rekening moet verzorgen. In de navolgende pagina’s wordt een indicatief overzicht gegeven van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de VvE en de individuele eigenaar.