Bouwkundig

Let op!

Aan deze overzichten is veel zorg besteed, maar de VvE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of wijzigingen. Aan de overzichten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Indien u aanpassingen wenst te doen die volgens het overzicht voor rekening van de VvE komen, dient opdrachtverstrekking voor en de uitvoering van werkzaamheden altijd VOORAF ter goedkeuring aan de VvE te worden voorgelegd. Kosten die worden gemaakt voordat deze zijn goedgekeurd zijn TE ALLEN TIJDE voor rekening van de individuele eigenaar.

De onderstaande informatie is indicatief. U kunt niet op eigen initiatief uitgaven doen en deze vervolgens declareren. Wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd geef dat dan door via het contact-formulier.

Voor wat betreft het bouwkundig onderhoud, ligt de verantwoordelijkheidsverdeling in beginsel als volgt:

Onderdeel Handeling i.v.m. onderhoud/vervanging/herstel

VvE

Eigenaar

Gevels & bijgebouwen buitenschilderwerk – vochtwering

X

Alg. & additionele ruimten

binnenschilderwerk – witten – behangen

X

Appartementen & ruimten

ongediertebestrijding – ontsmetting

X

Appartementen

witten – behangen – binnenschilderwerk

X

Enkele/dubbele beglazing vervanging bij breuk

X

Dubbele beglazing vervanging na dofslaan e.d.

X

Gevelramen en buitendeuren tochtwering

X

Timmerwerk kleine reparatie binnen het appartement

X

Timmerwerk vervangen aanrecht, keuken en losse kasten

X

Ramen, deuren en kozijnen (woning) vervangen / herstellen

X

Ramen, deuren en kozijnen (gemeenschappelijk) vervangen / herstellen

X

Hang- & sluitwerk
(woning)
repareren / vervangen

X

Hang- & sluitwerk (gemeenschappelijk) onderhoud en kleine reparaties

X

Dakbedekking onderhoud, herstellen en vervangen

X

Beton- en metselwerk herstellen

X

Hemelwaterafvoeren vervangen / herstellen

X

Buitenriolering / drainage vervangen / herstellen / ontstoppen / doorspoelen

X

Binnenriolering vervangen / herstellen

X

Binnenriolering ontstoppen

X

Goten, putten, gootstenen en closetten schoonhouden / ontstoppen / ledigen

X

Bestrating/parkeerplaatsen herbestrating e.d.

Gemeente

Erfafscheidingen
(hekken e.d.)
onderhoud / herstellen

Gemeente

Tuin
(gemeenschappelijk)
onderhouden etc.

Gemeente

Vloeren
(gemeenschappelijk)
vervangen / repareren / herstellen

X

Stucwerk en tegelwerk (gemeenschappelijk) vervangen / repareren / herstellen

X

Algemene ruimten
(inclusief glas)
herstellen bij vernieling door derden

X