Installaties 2

De onderstaande informatie is indicatief. U kunt niet op eigen initiatief uitgaven doen en deze vervolgens declareren. Wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd geef dat dan door via het contact-formulier.

Voor wat betreft het onderhoud aan de diverse installaties, ligt de verantwoordelijkheidsverdeling in beginsel als volgt:

Onderdeel Handeling i.v.m. onderhoud/vervanging/herstel

VvE

Eigenaar

Communicatie installaties
Camera-installatie onderhouden

X

(gemeenschappelijk) vervangen

X

Intercominstallatie onderhouden

X

(woning) vervangen

X

Zwakstroom installaties
Centraal antenne installatie (CAI) onderhouden

X

Kabelnet c.q. aansluit-dozen onderhouden / vervangen

X

Liften en deuren
Liftinstallatie onderhouden

X

contracten

X

reparatie – onderdelen, keuring – wijzigingen Nivl-eisen

X

Glazenwasinstallatie Onderhouden

X

Contracten

X