Installaties 1

De onderstaande informatie is indicatief. U kunt niet op eigen initiatief uitgaven doen en deze vervolgens declareren. Wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd geef dat dan door via het contact-formulier.

Voor wat betreft het onderhoud aan de diverse installaties, ligt de verantwoordelijkheidsverdeling in beginsel als volgt:

Onderdeel Handeling i.v.m. onderhoud/vervanging/herstel

VvE

Eigenaar

Waterinstallaties
Hydrofoorinstallatie onderhouden

X

vernieuwen / vervangen / reparaties + onderdelen

X

Sanitair ontkalken

X

(wastafels, stortbakken,
wc-brillen e.d.)
vernieuwen / vervangen / reparaties

X

Leidingen
(gemeenschappelijk)
voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing

X

repareren / vervangen / vernieuwen

X

Circulatiepompen onderhouden

X

vervangen / reparaties / onderdelen

X

Regel- en schakel-apparatuur onderhouden

X

(gemeenschappelijk) vervangen / reparaties / onderdelen

X

Begrenzer koudwater (hoofdkraan appartement) vervangen / reparaties / onderdelen

X

Boilers onderhouden

X

vervangen / reparaties / onderdelen

X

CV installaties
Ketels (woning) onderhouden

X

vervangen

X

Appendages-pompen etc. onderhouden

X

(gemeenschappelijk) vervangen

X

Ventilatie-/rookkanalen vegen – schoonhouden

X

LET OP: niet zelf aanpassen!
Radiatoren (gemeenschappelijk) vervangen / onderhouden

X

CV-leidingen/standleidingen
(gemeenschappelijk)
reparaties en vernieuwen

X

Regel- en schakelapparatuur (gemeenschappelijk) onderhouden / vervangen

X

Warmteverbruiksmeters onderhouden / vervangen

X

(gemeenschappelijk) registreren / opnemen verbruik

X

Radiatoren in appartement met radiatorknop vervangen / onderhouden

X

Ventilatie / Brandpreventie
Ventilatoren en regeling(gemeenschappelijk) onderhouden / vervangen

X

Afzuigrosetten / filters schoonhouden / vervangen /
open houden

X

Droge-brandleiding onderhouden / vervangen

X

Individuele rookmelders in woning onderhouden / vervangen

X

Elektrische installaties
Installatie-net (gemeenschappelijk) reparaties / onderdelen

X

Schakelaars- wandcontactdozen in de woning vervangen

X

Deurbellen vervangen

X

Kookplaten reparaties / onderdelen / vervangen

X

(TL-)lampen, kappen, starters (gemeenschappelijk) vervangen

X

(TL-)lampen, kappen, starters (woning) vervangen

X

Verlichting (gemeenschappelijk) vervangen

X

Verlichting in woning vervangen

X

Noodverlichting onderhouden

X

Noodverlichtingsarmaturen + lampen vervangen

X